Asia - jlayesphotography
Incense at the Kwun Yam (Guan Yin) Temple, 觀音, Lantau Island, Hong Kong

Incense at the Kwun Yam (Guan Yin) Temple, 觀音, Lantau Island, Hong Kong

incensekwun yamguan yintemple觀音lantau islandhong kongguanyinkwun yum观音菩萨觀音菩薩